Kristendom

33 - 100 e.kr.: Urkirken
Etik

Antikken (800-300 f.kr.)

Grækenland

• Sokrates (470-399 f.kr.)

Første egentlige filosof (en, der elsker visdom). Sokratiske samtale (stillede folk spørgsmål for at få dem, til at tænke). Blev dømt til døden i Athen for "moralsk korruption af den athenske ungdom" og ugudelighed.

• Platon (428-348 f.kr.)

Sokrates' elev. Imod demokrati, da folk stemmer for egen vinding (f.eks. dømte Sokrates til døden). Mente at samfundet skulle bestå af tre klasser: Herskerne (uddannede i filosofi, historie og politik), vogterne (der skulle passe på indre og ydre farer) og de næringsdrivende (der skulle være mådeholdene, passe deres liv og deres job).

• Aristoteles (384-322 f.kr.)

Platons elev. Var også imod demokrati, fordi de fattige kun ville tænke på sig selv. Mente at samfundet skulle styres af et moderat monarki (politeia: det gode flertalsstyre). Den gyldne middelvej mellem oligarki og demokrati, hvor magten lå hos middelklassen, der ikke ville være styret af egeninteresser.

Romerriget

Middelalderen

Renæssancen (1400-1600 e.kr.)

Genfødsel af antikkens tanker og værdier. Mennesket får værdi, har en fri vilje, og dermed inflydelse på sit eget liv. Humanismen starter her.

• Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494)

Italiensk filosof. Forsøgte at forene humanismen med videnskaben, filosofien og teologien.

Oplysningstiden

Mennesket får tro på sit eget værd og kræver rettigheder.

• John Locke ()

• Montesquieu (1689-1755)

Gik ind for en tredeling af magten, men var imod demokrati. Monarkist. Havde fokus på individets rettigheder og gik ind for fuld frihed indenfor lovens rammer.

• Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Fransk filosof. Argumenterede for direkte demokrati ud fra et katolsk ræsonnement. Mente staten skulle være stærk, men lille. Folk vil gerne engagere sig i samfundet, hvis de får indflydelse. Mente at mennesket blev født godt.

• Immanuel Kant (1724-1804)

Tysk filosof. Mente at mennesket skulle ud af sit selvforskyldte uvidenhed.

■ 1776: Den amerikanske uafhængighedserklæring

■ 1789: Erklæring om menneskets borgerrettigheder

Den franske revolution